This text is replaced by the Flash movie.

Личният сайт представлява малък, изграден специално за вас пълноценен сайт, предоставящ всички възможности за последващо развитие и обогатяване, в зависимост от конкретните ви нужди.Той може да бъде за Вашето хоби, домашен любимец, малко дете,екскурзии и за какво ли още не.....

Личният сайт включва:

  1. Основен графичен дизайн - изграждане на единна графична среда на сайта, уникална и съобразена с вашите изисквания.
  2. Пет страници със съдържание - входна + четири вътрешни.(предоставени ни от вас текстове, таблици, снимки, графики)
  3. Обработка и включване в сайта на до 30 предоставени от вас графични елемента (снимки, графики, лого).
  4. Активна страница за контакти с онлайн формуляр за попълване и изпращане на съобщенията, насочен към избран от вас е-мейл адрес.
  5. Книга за гости.
  6. Първоначално оптимизиране на сайта за търсещи машини.
  7. Безплатната поддръжка през първите три месеца.
  8. Добавяне на брояч за посещенията и статистика на сайта.
  9. Безплатно регистриране в Световните и Българските търсачки.

ЦЕНА - 150 лв.