This text is replaced by the Flash movie.

Средният сайт включва:

 1. Основен графичен дизайн - изграждане на единна графична среда на сайта, уникална и съобразена с вашите изисквания.
 2. Шест страници със съдържание - входна + пет вътрешни.(предоставени ни от вас текстове, таблици, снимки, графики)
 3. Обработка и включване в сайта на до 50 предоставени от вас графични елемента (снимки, графики, лого).
 4. Активна страница за контакти с онлайн формуляр за попълване и изпращане на съобщенията, насочен към избран от вас е-мейл адрес.
 5. Книга за гости.
 6. Фотогалерия.
 7. Форум.
 8. Първоначално оптимизиране на сайта за търсещи машини.
 9. Безплатната поддръжка през първите три месеца.
 10. Добавяне на брояч за посещенията и статистика на сайта.
 11. Безплатно регистриране в Световните и Българските търсачки.

ЦЕНА - 200 лв.