This text is replaced by the Flash movie.

Онлайн магазинът включва:

 1. Основен графичен дизайн - изграждане на единна графична среда на сайта, уникална и съобразена с вашите изисквания.
 2. Осем страници със съдържание - входна + седем вътрешни.(предоставени ни от вас текстове, таблици, снимки, графики)
 3. Обработка и включване в сайта на до 120 предоставени от вас графични елемента (снимки, графики, лого).
 4. Активна страница за контакти с онлайн формуляр за попълване и изпращане на съобщенията, насочен към избран от вас е-мейл адрес.
 5. Изграждане управлението на базата данни за страниците и каталога.
 6. Продуктов каталог в сайта с неограничен брой продукти и категории заложени в база данни, кото ще могат да се променят, чрез административен панел с парола.
 7. Фотогалерия.
 8. Форум.
 9. Първоначално оптимизиране на сайта за търсещи машини.
 10. Безплатната поддръжка през първите три месеца.
 11. Добавяне на брояч за посещенията и статистика на сайта.
 12. Безплатно регистриране в Световните и Българските търсачки.
 13. Онлайн възможност за редактиране на текстовете - защитен с парола модул, чрез който ще можете сами да редактиране страниците от сайта, без чужда помощ и без технически знания или специална подготовка.

ЦЕНА - 450 лв.